A6 Kaart Num.16 Morgen

Kaart Num 16. Waar je gisteren was, wie je gisteren was, is niet wie of waar je morgen zal zijn.

Tekst: uit het boek Wegbereider van Ann Voskamp.

A6 Kaart Num.15 De weg

Kaart Num 15. Waar geen weg lijkt te zijn, daar is de Weg.

Tekst: uit het boek Wegbereider van Ann Voskamp.

A6 Kaart Num.13 Loslaten

Kaart Num 13. Liefde laat het eigen ik los, om de ander vast te houden.

Tekst: uit het boek Wegbereider van Ann Voskamp.

A6 Kaart Num.11 Omhels

Kaart Num 11. Geef je over en omhels de volgende onmogelijke golf, hij draagt je naar de kus.

Tekst: uit het boek Wegbereider van Ann Voskamp.

A6 Kaart Num. 9 Lijden

Kaart Num 9.

G o d  h o u d t
h e t  l i j d e n
n i e t  b i j  o n s  w e g;
H i j  h o u d t
o n s  v a s t
i n  h e t  l i j d e n.

Tekst: uit het boek Wegbereider van Ann Voskamp.